कृष्णा तुला मी ताकीद करते मराठी गौळण - krishna Tula Mi Takid Karite Marathi gavlan

krishna Tula Mi Takid Karite

कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

गवळ्याघरी बोभाट उठला । 
माठ दह्याचे फोडू नको रे ॥१॥ 
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

रागीट तुझा पिता नंद 
मार तयाचा खाऊ नको रे ॥२॥ 
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

आली गौळण कपटी राधा, 
तिच्या घरात तू जाऊ नको  रे ॥३॥ 
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

पाळण्यात घालूनी झोके देते, 
आता मुला, तू रडू नको  रे ॥४॥ 
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

वरद्या वांकड्या पेंद्या सुदामा, 
ह्यांच्या डावामध्ये खेळू नको  रे ॥५॥ 
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

नामा म्हणे पतित पावना, 
ह्यांच्या नामा तू विसरू नको  रे ॥६॥
कृष्णा तुला मी ताकीद करते, 
कुणाच्या घरी कधी जाऊ नको । 

 krishna Tula Mi Takid Karite Marathi gavlan Lyrics

कृष्णाच्या गवळनि  Marathi Gavlani

 1. येते मी माघारी कान्हा जरा थांब ना
 2. जरा धीरे से बजाना बंसी बजाने वाले 
 3. कृष्णा माझ्या कड़े पाहू नको रे माझी घागर गेली फुटून
 4. कशी जाऊ मी वृंदावना मूरली वाजवितो कान्हा
 5. गवळण मथूरेला निघाली
 6. सपने में सखी देख्यो नंदगोपाल भजन लिरिक्स
 7.  चुंबळ मोत्याची गौळण लिरिक्स मराठी
 8. कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला गौड़ण लिरिक्स 
 9. बाई माझ्या गं दुधात नाही पाणी गवळन लिरिक्स
 10. नको मारू रे कान्हा पिचकारी गवळन लिरिक्स मराठी
 11. सांग राधे कुणा संग हसली गं गौळण लिरिक्स
 12. मनमोहन मुरलीवाला नंदाचा अलबेला लिरिक्स
 13. राधा राधा करी बासरी  गौळण लिरिक्स
 14. ऐसे ही सुन्दर भजन आप यहां पर देख सखते है

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

गणेश जी के भजन -Ganesh Ji ke Bhajan

शिव जी के भजन - Shiv Ji ke Bhajan

विट्ठलाचे अभंग मराठी लिरिक्स - Vitthalache Abhang Marathi lyrics