विट्ठलाचे अभंग मराठी लिरिक्स - Vitthalache Abhang Marathi lyrics

 विट्ठलाचे अभंग मराठी लिरिक्स

 1. विसरू नको रे आई बापाला मराठी भजन लिरिक्स
 2. अबीर गुलाल उधळीत रंग अभंग मराठी लिरिक्स
 3. धरिला पंढरीचा चोर मराठी भजन 
 4. नाम विठ्ठल विठ्ठल घेऊ मराठी अभंग लिरिक्स 
 5. उभा कसा राहीला विटेवरी मराठी अभंग 
 6. एक वेळ करी या दुःखा वेगळे मराठी अभंग लिरिक्स
 7. ज्या सुखा कारणे देव वेडावला अभंग लिरिक्स
 8. भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी अभंग लिरिक्स
 9. विठ्ठलाच्या पायी वीट मराठी अभंग लिरिक्स
 10. मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव लिरिक्स
 11. विठ्ठल विठ्ठल लिरिक्स
 12. चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स 
 13. माझे माहेर पंढरी अभंग लिरिक्स मराठी
 14. एकतारी संगे एक रूप झालो अभंग लिरिक्स मराठी 
 15. विठुमाऊली तू माऊली जगाची अभंग लिरिक्स मराठी 
 16. मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान लिरिक्स मराठी 
 17. नाही रे नाही कुणाचे कोणी भजन लिरिक्स 
 18. मी तुझ्यासाठी जिवण जाळीले रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले लिरिक्स मराठी 
 19. आता तरी देवा मला पावशील का भजन लिरिक्स मराठी 
 20. कानडा राजा पंढरीचा लिरिक्स
 21. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी लिरिक्स
 22. हेंचि दान देगा देवा लिरिक्स
 23. वाचे विठ्ठल गाईन लिरिक्स
 24. विठ्ठल आवडी प्रेमभावो लिरिक्स
 25. कानडा राजा पंढरीचा अभंग लिरिक्स
 26. चल ग सखे चल ग सखे पंढरीला लिरिक्स
 27. जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ लिरिक्स
 28. नाम तुझे रे नारायणा मराठी अभंग लिरिक्स
 29. नाम तुझे घेता देवा होई समाधान लिरिक्स
 30. देवा तुझ्या नावाचं र येड लागल लिरिक्स
 31. डगमग डोले माझी पान्या वारी नाव रे लिरिक्स
 32. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम लिरिक्स
 33. बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल लिरिक्स
 34. तुझे रूप चित्ती राहो लिरिक्स
 35. माय आळंदी बाप पंढरी अभंग लिरिक्स
 36. आलो शरण तुला भगवंता लिरिक्स
ऐसे ही सुन्दर भजन आप यहां पर देख सखते है

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

गणेश जी के भजन -Ganesh Ji ke Bhajan

शिव जी के भजन - Shiv Ji ke Bhajan